Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPhone 5s 16GB Black 99%

3,500,000 đ

iPhone 5s 16GB White 99%

3,500,000 đ

iPhone 6 16GB Gray 99%

5,200,000 đ

iPhone 6 16GB Gold 99%

5,400,000 đ

iPhone 6 16GB Silver 99%

5,700,000 đ

iPhone 6 Plus 16GB Gray 99%

7,000,000 đ

iPhone 6s Plus 16GB Rose (TBH)

10,400,000 đ

iPhone 6 Plus 16GB Silver

10,500,000 đ

iPhone 6s Plus 16GB Gold

10,700,000 đ

iPhone 6s Plus 64GB Rose

13,100,000 đ

iPhone 7 32GB

14,600,000 đ

iPhone 7 Plus 128GB Rose 99%

14,800,000 đ

iPhone 7 256GB RED

17,000,000 đ

iPhone 7 128GB Rose

17,100,000 đ

iPhone 7 128GB Jet Black

17,100,000 đ

iPhone 7 Plus 32GB

17,400,000 đ

iPhone 7 128GB Red

17,400,000 đ

iPhone 8 64GB Silver

18,100,000 đ


iPhone 8 64GB Gray

18,100,000 đ


iPhone 8 64GB Gold

18,200,000 đ


iPhone 7 Plus 128GB

19,500,000 đ

iPhone 8 256GB Gold

20,100,000 đ


iPhone 7 Plus 128GB Red

20,400,000 đ

iPhone 7 Plus 256GB

20,500,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB Silver

21,000,000 đ


iPhone 7 Plus 256GB Red

21,000,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB Gold

21,200,000 đ


iPhone 8 Plus 64GB Gray

21,700,000 đ


iPhone 8 Plus 256GB Gray

23,000,000 đ


iPhone 8 Plus 256GB Silver

23,400,000 đ


iPhone 8 Plus 256GB Gold

24,400,000 đ


iPhone X 64GB Gray

26,000,000 đ


iPhone X 64GB Silver

26,100,000 đ


iPhone X 256GB Gray

29,000,000 đ


iPhone X 256GB Silver

29,100,000 đ