Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPhone X 512GB

Liên hệ

iPhone XR 64GB

12,999,000 đ


iPhone X 64GB

12,999,000 đ

iPhone X 256GB

14,199,000 đ

iPhone XR 128gb 1 Sim

18,300,000 đ


iPhone XR 256GB 1 Sim

22,000,000 điPhone X 512GB
Liên hệ

iPhone XR 64GB
12,999,000 đ

iPhone X 64GB
12,999,000 đ

iPhone X 256GB
14,199,000 đ

iPhone XR 128gb 1 Sim
18,300,000 đ