Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Máy hủy giấy Bingo C30

3,850,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C40CD

4,490,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C36

5,790,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C45CD

6,190,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C46CDT

6,690,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo 168-CD1

27,000,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo 168-CD2

30,000,000 đ