Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR265i (650VA)

1,050,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak 500TG

1,078,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR2120 (1200VA)

2,260,000 đ

UPS SANTAK OFLINE 1000VA

2,530,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak 1000TG

2,650,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR2200 (2000VA)

3,350,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR610 (1000VA)

4,140,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR620 (2000VA)

5,748,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR10D (1000W)

6,890,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR630 (3000VA)

7,980,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak C2K Online (LCD)

19,580,000 đ

Bộ lưu điện/UPS SANTAK C2K Online 2KVA

20,480,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Ares AR906II (6KVA)

39,650,000 đ