Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel Celeron G3930 (2.9GHz)

1,050,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Intel Pentium G4400 (3.3GHz)

1,240,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Celeron G4900 (3.1GHz)

1,450,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4560...

1,740,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600...

1,930,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium G5400 (3.7GHz)

2,060,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I3-6100 (3.7GHz)

2,740,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I3-4170 (3.7GHz)

2,770,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-8100 (3.6GHz)

3,530,000 đ

CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

3,530,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I5 - 4460 (3.2Hz)

4,350,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I5-6400 (3.3GHz)

4,370,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8400 (2.8GHz)

4,690,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I5-6500 (3.2GHz)

4,910,000 đ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz)

5,270,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I5-6600 (3.3GHz)

5,480,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Xeon E3 - 1231v3 (3.4GHz)

6,050,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I7-6700 (3.3GHz)

7,630,000 đ

Bộ Vi Xử Lý CPU Core I7-6700K (4.0GHz)

8,650,000 đ