Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPhone 7 Plus 32GB 99%

5,900,000 đ

iPhone 7 Plus 128gb 99%

6,300,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB

7,500,000 đ

iPhone 8 Plus 64gb 99%

7,500,000 đ

iPhone X 64GB 99%

8,900,000 đ

iPhone XS 64GB 99%

9,600,000 đ


iPhone XS MAX 64GB 99%

11,900,000 đ

Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

12,900,000 đ


iPhone 11 64Gb Green

13,200,000 đ

iPhone 11 64GB 99%

13,200,000 đ

iPhone 11 128GB

13,900,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB 99%

14,900,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

26,000,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

26,500,000 đ