Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Ổ Cứng HDD Box 2.5

300,000 đ

Ổ Cứng HDD Box 3.5

550,000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate 500GB Expansion Portable

1,090,000 đ

Ổ Cứng HDD Western 500GB Elements

1,290,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 500GB StoreJet H3

1,320,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 1TB 25C3N

1,590,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 1TB 25H3B

1,590,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 1TB 25H3

1,590,000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate 1TB Expansion Portable

1,610,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 1TB M3B

1,650,000 đ

Ổ Cứng HDD Western 1TB Elements

1,690,000 đ

Ổ Cứng HDD WD 1TB Passport

1,720,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 1TB 25MC

1,720,000 đ

Ổ cứng HDD WD 1TB My Passport Ultra

1,900,000 đ

Ổ cứng HDD Transcend 2TB 25H3

2,690,000 đ

Ổ cứng HDD Seagate 2TB Expansion Portable

2,690,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 2TB 25C3N

2,800,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 3TB StoreJet 35T3

2,950,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 2TB 25H3B

3,010,000 đ

Ổ Cứng HDD Transcend 4TB StoreJet 35T3

3,590,000 đ

Ổ cứng HDD WD 3TB Passport Ultra Metal Edition

4,300,000 đ

Ổ cứng HDD Seagate 4TB Backup Plus

4,700,000 đ

Ổ cứng HDD Transcend 4TB Cloud 110K

5,440,000 đ