Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPad Air 3 - 64GB 10.5 Wifi

12,990,000 đ

Ipad Air 3 - 256GB 10.5 Wifi

14,999,000 đ

iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 4G 64GB

16,199,000 đ


iPad Air 3 10.5 Wi-Fi 4G 256GB

19,699,000 đ