Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

iPhone Xs 64Gb 1 Sim

14,299,000 đ

iPhone Xs Max 64Gb 1 Sim

17,399,000 đ

iPhone Xs Max 64GB 2 Sim

18,400,000 đ


iPhone Xs 256gb 1 Sim

19,300,000 đ


iPhone Xs Max 256Gb 1 Sim

19,499,000 đ

iPhone Xs Max 512Gb 1 Sim

19,999,000 đ

iPhone Xs Max 256GB 2 Sim

29,600,000 đ