Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Camera HD CVI Kbvision KX-1004C

600,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1004C4

650,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1003C4

700,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1001C4

790,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1002C4

790,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1002C

790,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1001S4

860,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1302C

1,020,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1301C

1,020,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-2002C4

1,090,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-2001C4

1,090,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-2001S4

1,280,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1303C4

1,480,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-2004C4

1,490,000 đ

Camera IP J-Tech JT-HD4110-W

1,500,000 đ

Camera IP Kbvision KB-1002N

1,780,000 đ

Camera IP Kbvision KX-1001N

1,790,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-1305C4

2,380,000 đ

Camera HD CVI Kbvision KX-2K01C

2,890,000 đ

Camera Speed Dome HD CVI Kbvision KX-2007PC

11,990,000 đ