Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-7104TD4

2,180,000 đ

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-7104D4

2,680,000 đ

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-8104D4

3,080,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-7108TD4

3,280,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-7108D4

3,990,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-8108D4

4,990,000 đ

Đầu Ghi 16 Kênh HD CVI Kbvision KX-7116D4

5,990,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-8116D4

8,900,000 đ