Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

ADAPTER TOSHIBA 19V-4.74A

350,000 đ

ADAPTER TOSHIBA 19V-3.42A

350,000 đ

ADAPTER TOSHIBA 15V-5A

350,000 đ

ADAPTER SONY 19.5 V-4.7A

350,000 đ

ADAPTER SONY 19V-2A

350,000 đ

ADAPTER SAMSUNG 19V-3.16A

350,000 đ

ADAPTER SAMSUNG 19V-2.1A

350,000 đ

ADAPTER LENOVO 20V-3.25A ĐẦU KIM VUÔNG

350,000 đ

ADAPTER HP 19V-4.74A

350,000 đ

ADAPTER HP 19.5V-3.33A

350,000 đ

ADAPTER HP 18.5V-3.5A (ĐẦU LỚN)

350,000 đ

ADAPTER HP 18.5V-3.5A (ĐẦU NHỎ)

350,000 đ

ADAPTER DELL INSPIRON 19.5V-4.62A

350,000 đ

ADAPTER DELL 19.5V-3.34A

350,000 đ

ADAPTER DELL 19.5V-2.31A

350,000 đ

ADAPTER ASUS 19V-4.74A

350,000 đ

ADAPTER ASUS 19V-3.42A

350,000 đ

ADAPTER ACER 19V-4.7A

350,000 đ

ADAPTER ACER 19V-3.42A

350,000 đ

ADAPTER ASUS 19V-2.37A

520,000 đ