Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Ổ cứng HDD Seagate 1TB Notebook

1,350,000 đ

Ổ cứng HDD Western 1TB Notebook

1,370,000 đ

Ổ Cứng HDD Hitachi HGST 1TB Notebook

1,500,000 đ

Ổ cứng HDD Western 1TB Notebook (WD10JPLX)

1,670,000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate Firecuda 2TB Notebook

2,745,000 đ