Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Ổ cứng HDD WD 500GB Notebook

1,040,000 đ

Ổ Cưng HDD Hitachi HGST 500GB Notebook

1,100,000 đ

Ổ cứng HDD WD 500GB Notebook (WD500 LPLX)

1,110,000 đ

Ổ cứng Seagate 500GB Notebook

1,190,000 đ

Ổ Cứng HDD Western 750GB Notebook

1,290,000 đ

Ổ cứng HDD Seagate 1TB Notebook

1,350,000 đ

Ổ cứng HDD Western 1TB Notebook

1,370,000 đ

Ổ Cứng HDD Hitachi HGST 1TB Notebook

1,500,000 đ

Ổ cứng HDD Western 1TB Notebook (WD10JPLX)

1,670,000 đ

Ổ Cứng HDD Seagate Firecuda 2TB Notebook

2,745,000 đ