Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Ram Notebook DDR3 Kingmax 2GB bus 1600

480,000 đ

Ram Notebook DDR3L Kingston 2GB bus 1600

580,000 đ

Ram Notebook DDR4 Kingston 4GB bus 2400

720,000 đ

Ram Notebook DDR3 Kingmax 4GB bus 1600

780,000 đ

Ram Notebook DDR3L Kingmax 4GB bus 1600

860,000 đ

Ram Notebook DDR4 Kingmax 4GB bus 2133

1,100,000 đ

Ram Notebook DDR4 Kingston 4GB bus 2133

1,200,000 đ

Ram Notebook DDR4 G.Skill 4GB bus 2133

1,300,000 đ

Ram Notebook DDR3L Kingston 8GB bus 1600

1,620,000 đ

Ram Notebook DDR3 G.Skill 8GB bus 1333

1,670,000 đ

Ram Notebook DDR3L Kingmax 8GB bus 1600

1,680,000 đ

Ram Notebook DDR3 G.Skill 8GB bus 1600

1,810,000 đ

Ram Notebook DDR4 Kingston 8GB bus 2133

2,250,000 đ

Ram Notebook DDR4 Kingston 8GB bus 2400

2,270,000 đ

Ram Notebook DDR4 Trancend 8GB bus 2400...

2,300,000 đ

Ram Notebook DDR4 Trancend 8GB bus 2133...

2,300,000 đ

Ram Notebook DDR4 G.Skill 8GB bus 2133

2,460,000 đ

Ram Notebook DDR4 G.Skill 16GB bus 2133

5,060,000 đ