Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Cổng USB + OTG Apacer...

95,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SSK SCRM 053

110,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SSK SCRM 022

120,000 đ

Đầu Đọc Thẻ Cliptec RZR507

130,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SSK SCRM 025

150,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SSK SCRM 016

150,000 đ

Đầu Đọc Thẻ Addink R10

170,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SSK SCRM 330 (3.0)

180,000 đ

Đầu đọc thẻ SD/TF USB type-C Ugreen 50704

220,000 đ

Đầu Đọc Thẻ Apacer AM404

220,000 đ

Đầu Đọc Thẻ SD/TF Chuẩn USB 3.0 Ugreen...

250,000 đ