Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

PC Dell Optiplex 790 USFF Intel G620

Liên hệ

Dell Vostro 200, Intel Core 2duo E8400, Dram 2Gb,...

2,200,000 đ

Máy Bộ HP Compad DC7900 SC Cũ

2,200,000 đ

Máy Tính Bộ HP 6005 Cũ

2,500,000 đ