Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

PC Acer XC704 (DT.B40SV-002)

5,340,000 đ

PC Acer XC704 (DT.B3YSV-002)

5,540,000 đ

PC ACER ASPIRE TC-704

5,590,000 đ

PC ACER ASPIRE TC-780

7,350,000 đ

PC ACER ASPIRE TC-780 PENTIUM

7,600,000 đ