Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

PC Acer XC704 (DT.B40SV-002)

5,340,000 đ

PC Acer XC704 (DT.B3YSV-002)

5,540,000 đ

PC ACER ASPIRE TC-704

5,590,000 đ

PC HP PAVILION 570-P012L

7,300,000 đ

PC ACER ASPIRE TC-780

7,350,000 đ

PC Dell Vostro 3268ST-9C32X1 G4560

7,490,000 đ

PC Dell Vostro 3250ST-2K3RD1 (G4400)

7,490,000 đ

PC TAC-G3930

7,700,000 đ

PC TAC-G4400

8,040,000 đ

PC Asus D520MT-I361000110 (I3-6100)

8,350,000 đ

PC LENOVO 510S

8,690,000 đ

PC TAC-G4600

8,690,000 đ

PC Dell Inspiron 3268ST I3-7100

8,930,000 đ

PC Dell Optiplex 3040-W0XJY1

8,990,000 đ


PC Dell Ins3250ST-W0CK42

9,190,000 đ

PC HP PAVILION 570-P015L

9,250,000 đ

PC Dell Optiplex 3040SFF-70074620

9,590,000 đ

PC Dell Vostro 3800STI35307

9,890,000 đ

PC Dell Vostro 3650MT-70076857

9,900,000 đ

PC TAC-I36100

10,350,000 đ

PC TAC-I37100

10,490,000 đ

PC Dell AIO Ins 3052-70077510

10,700,000 đ

PC Dell Vostro 3650MT-PYYPD1

10,890,000 đ

PC Dell Inspiron 3650MT-70074607-I5-6400

10,990,000 đ

PC TAC-I57400

11,930,000 đ

PC HP AIO Pavilion 20-R110D AIO (N4S86AA) Cảm...

14,500,000 đ