Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Samsung Galaxy A10

2,850,000 đ

Samsung Galaxy J4+

2,950,000 đ

Samsung Galaxy J4

2,950,000 đ

Samsung Galaxy J6+

3,450,000 đ

Samsung Galaxy J6 (2018)

3,750,000 đ

Samsung Galaxy A6 (2018)

4,150,000 đ

Điện thoại Samsung Galaxy A20s 32GB

4,200,000 đ


Samsung Galaxy M20

4,450,000 đ

Samsung Galaxy A20s 64GB

5,200,000 đ


Samsung Galaxy A6+ (2018)

5,290,000 đ

Điện thoại Samsung Galaxy A50s

6,790,000 đ

Samsung Galaxy A9 (2018)

7,190,000 đ

Samsung Galaxy A50 (128GB)

7,490,000 đ


Samsung A8 (2018)

7,690,000 đ

Samsung Galaxy A70

8,990,000 đ

Samsung Galaxy A8+ (2018)

9,890,000 đ

Samsung Galaxy Note 8

12,390,000 đ


Samsung S8

12,390,000 đ

Samsung S8 Plus

13,890,000 đ

Điện Thoại Samsung Galaxy S10E

14,500,000 đ


Samsung Galaxy S9

15,490,000 đ

Samsung Galaxy S10

16,790,000 đ


Samsung Galaxy S9+ 64GB Vang Đỏ

16,990,000 đ

Samsung Galaxy S9+

16,990,000 đ


Điện thoại Samsung Note 9

17,990,000 đ


Samsung Galaxy Note 10

18,500,000 đ


Samsung Galaxy Note 10

18,500,000 đ


Điện thoại Samsung Galaxy S10+ 128GB

18,990,000 đ


Samsung Note 9 (512GB)

20,490,000 đ


Samsung Galaxy Note 10+

21,200,000 đ


Điện thoại Samsung Galaxy S10+ (512GB)

24,990,000 đ