Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Samsung J2 Prime 8Gb

2,490,000 đ

Samsung Galaxy J4

3,650,000 đ

Samsung Galaxy J3 Pro

3,790,000 đ

Samsung Galaxy J7

4,480,000 đ

Samsung Galaxy J7 Prime

4,500,000 đ

Samsung Galaxy J6

5,050,000 đ

Samsung Galaxy A3 2017

5,690,000 đ

Samsung Galaxy J7 Pro

5,790,000 đ

Samsung Galaxy A6 (2018)

6,790,000 đ

Samsung J7 Plus

6,890,000 đ


Samsung Galaxy J8

6,990,000 đ


Samsung Galaxy A6+ (2018)

8,090,000 đ

Samsung Galaxy A9 Pro

8,700,000 đ

SAMSUNG C9 PRO

8,800,000 đ


Samsung Galaxy C9 Pro

8,800,000 đ

Samsung Galaxy A7 (2017)

8,850,000 đ

Samsung Galaxy Note 5

9,500,000 đ

Samsung A8 (2018)

9,700,000 đ

Samsung Galaxy S7

10,990,000 đ

Samsung Galaxy A8+ (2018)

13,090,000 đ


Samsung A8 Plus (2018)

13,090,000 đ

Samsung S8

13,800,000 đ

Samsung S8 Plus

15,800,000 đ

Samsung Galaxy S9

17,900,000 đ


Samsung Galaxy Note 8

19,200,000 đ


Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb

20,200,000 đ


Samsung Galaxy S9 Plus 128gb

21,600,000 đ