Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Sony Xperia XA

5,990,000 đ

Sony Xperia M5 Single

7,890,000 đ

Sony Xperia XA Ultra

7,890,000 đ

Sony Xperia X

11,890,000 đ

Sony Xperia Z5 Dual

13,990,000 đ

Sony Xperia XZ

14,990,000 đ


Sony Xperia XA
5,990,000 đ

Sony Xperia XA Ultra
7,890,000 đ

Sony Xperia X
11,890,000 đ

Sony Xperia Z5 Dual
13,990,000 đ

Sony Xperia XZ
14,990,000 đ