Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Điện thoại Nokia 6.2

Liên hệ


Điện thoại Nokia 105 Dual (2019)

350,000 đ


Nokia 105 Dual Sim

359,000 đ

Điện thoại Nokia 106 (2018) Dual Sim

390,000 đ

Điện thoại Nokia 110 (2019)

470,000 đ


Điện thoại Nokia 130 (2017)

500,000 đ

Điện thoại Nokia 150

650,000 đ

Điện thoại Nokia 210

750,000 đ

ĐIỆN THOẠI NOKIA 216

760,000 đ

Điện Thoại Nokia 8110 4G

900,000 đ

Điện thoại Nokia 3310 2017

1,000,000 đ

Điện thoại Nokia 2.2

1,690,000 đ


Điện thoại Nokia 2720 Flip (2019)

1,690,000 đ

Điện thoại Nokia 800 Tough

2,190,000 đ


Điện thoại Nokia 6.1 Plus

2,550,000 đ

Điện thoại Nokia 3.2 (16GB)

2,750,000 đ


Điện thoại Nokia 3.1 Plus

3,150,000 đ

Điện thoại Nokia 3.2 (32GB)

3,450,000 đ

Điện thoại Nokia 5.1 Plus

3,550,000 đ

Điện thoại Nokia 7.2

5,690,000 đ


Điện Thoại Nokia 8.1

7,190,000 đ