Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Nokia 8800 Sapphire Đen 98%

17,500,000 đ

Nokia 8800 Carbon Đen 99%

19,600,000 đ


Nokia 8800 Sapphire Nâu 99%

19,600,000 đ


Nokia 8800 Gold Arte 98%

31,000,000 đ