Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

SSD 120GB Western

1,190,000 đ

SSD 120GB Kingston UV400

1,400,000 đ

SSD 240GB Western

2,100,000 đ

SSD 240GB Kingston SA400

2,300,000 đ

SSD 250GB Samsung 850 EVO

3,100,000 đ

SSD 1TB Samsung 850 EVO

10,980,000 đ