Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

SURFACE PRO 7 CORE I3 RAM 4GB SSD 128GB NEW...

16,590,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I3 RAM 4GB SSD 128GB thân...

19,090,000 đ


SURFACE PRO 6 INTEL CORE I5/RAM 8GB/SSD 128GB...

19,800,000 đ

SURFACE PRO 7 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB NEW...

20,600,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (thân...

23,100,000 đ

SURFACE PRO X SQ1 RAM 8GB SSD 128GB (THÂN MÁY)

26,900,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB NEW...

26,990,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB NEW...

29,490,000 đ


SURFACE PRO X SQ1 RAM 8 SSD 256GB (THÂN MÁY)

35,900,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I7 RAM 16GB SSD 256GB BRAND...

38,900,000 đ

SURFACE PRO 7 CORE I7 RAM 16GB SSD 256GB NEW...

41,400,000 đ

SURFACE PRO X SQ1 RAM 16GB SSD 256GB (THÂN MÁY)

44,050,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (thân...

52,500,000 đ

SURFACE PRO X SQ1 RAM 16GB SSD 512GB (THÂN MÁY)

54,700,000 đ


SURFACE PRO 7 CORE I7 RAM 16GB SSD 1TB BRAND...

59,500,000 đ