Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Switch ToTo Link 5P S505

170,000 đ

Switch 5 Port TPLINK TL- SF1005D

210,000 đ

Switch 8 Port TPLINK TL- SF1008D

250,000 đ

Switch D-Link 8P DES 1008A

260,000 đ

SWITCH 5 PORT TPLINK TL-SG1005D

390,000 đ

Switch D-Link 16P DES 1016D

450,000 đ

SWITCH 16 PORT TP-LINK TL-SF1016D

490,000 đ

Switch Cisco 8P SF95D-08

540,000 đ

Switch D-Link 16P DGS 1016A

550,000 đ

SWITCH 8 PORT TPLINK TL-SG1008D

560,000 đ

Switch D-Link 8P DGS 1008A

660,000 đ

Switch D-Link 24P DGS 1024A

780,000 đ

SWITCH 24 PORT TPLINK TL-SF1024D

830,000 đ

Switch Cisco 16P SF95D

1,090,000 đ

Switch Cisco 8P SG95D

1,300,000 đ

SWITCH 16 PORT TP-LINK TL-SG116

1,390,000 đ

SWITCH 16 PORT TPLINK TL-SG1016D

1,390,000 đ

SWITCH 24 PORT TPLINK TL-SG1024D

1,940,000 đ

Switch D-Link 8P DGS 1008P

3,330,000 đ