Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Switch D-Link 8P DES 1008A

260,000 đ

Switch D-Link 8P DGS 1008A

660,000 đ

Switch D-Link 16P DES 1016D

830,000 đ

Switch D-Link 16P DGS 1016A

1,440,000 đ

Switch D-Link 24P DGS 1024A

2,030,000 đ

Switch D-Link 8P DGS 1008P

3,330,000 đ