Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Máy Ép Nhựa DSB HQ-235

1,390,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB HQ-236

1,500,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB HQ-335

1,720,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB SUPER-236

2,310,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB Super-336

2,850,000 đ

Máy Ép Nhựa So-Good 230

2,990,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB ML-350

3,190,000 đ

Máy Ép Nhựa So-Good 330

3,900,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB Super-335

5,350,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB 330-ARP

10,290,000 đ