Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Máy Ép Nhựa DSB HQ-235

1,320,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB HQ-236

1,500,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB HQ-335

1,650,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB SUPER-236

2,530,000 đ

Máy Ép Nhựa So-Good 230s

2,530,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB Super-336

3,190,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB ML-350

3,190,000 đ

Máy Ép Nhựa So-Good 330s

3,190,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB Super-335

5,350,000 đ

Máy Ép Nhựa DSB 330-ARP

6,820,000 đ