Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Máy Hủy Giấy DSB FD-506M

1,800,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold

2,950,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 220CD

3,620,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C30

3,850,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 220X

4,280,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C40CD

4,490,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 220CC

4,750,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C32

4,850,000 đ

Máy Hủy Giấy DSB AF-75

4,950,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C35

4,950,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C36

5,790,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C45CD

6,190,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo C46CDT

6,690,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 240X

9,300,000 đ

Máy Hủy Giấy EBA 1125S

11,990,000 đ

Máy Hủy Giấy EBA 2127S

23,990,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo 168-CD1

27,000,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 310X

28,050,000 đ

Máy Hủy Giấy EBA 2127C

28,900,000 đ

Máy Hủy Giấy Bingo 168-CD2

30,000,000 đ

Máy Hủy Giấy Bosser 370X

31,900,000 đ