Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Bộ lưu điện/ UPS Santak 500TG

1,078,000 đ

UPS SANTAK OFLINE 1000VA

2,530,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak 1000TG

2,650,000 đ

Bộ lưu điện/ UPS Santak C2K Online (LCD)

19,580,000 đ

Bộ lưu điện/UPS SANTAK C2K Online 2KVA

20,480,000 đ