Hình thức thanh toán

TÀI KHOẢN CÔNG TY:

CHỦ TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH TÍN AN

*1814807.00000017

        NGÂN HÀNG EXIMBANK (EIB)

PGD LONG THÀNH

107.280059 

        NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

PGD LONG THÀNH

048.100086.1226

        NGÂN HÀNG VIETCOMBANK (VCB)

CHI NHÁNH LONG THÀNH