Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

ADAPTER SONY 19.5V-4.7A KIM

350,000 đ

ADAPTER LENOVO 20V-6.75A 65W USB

350,000 đ

ADAPTER LENOVO 20V-3.25A USB

350,000 đ

ADAPTER ACER 19V-3.42A DAU THUONG

350,000 đ

ADAPTER HP 19.5V-3.33A KIM XANH

400,000 đ

ADAPTER DELL 19.5V-4.62A KIM LON

400,000 đ

ADAPTER DELL 19.5V-3.34A KIM NHO

400,000 đ

ADAPTER ASUS 19V-3.42A DAU THUONG 5.5MM-2.5MM

620,000 đ

ADAPTER ASUS 19V-2.37A DAU VUA 4.0MM-1.35MM

620,000 đ