Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

PC Lenovo ThinkCentre NEO 50T Gen 3

8,390,000 đ