Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

SURFACE PRO 4

0 đ 11,500,000 đSURFACE PRO 6

0 đ 15,500,000 đSurface Laptop Go 2

15,900,000 đ

SURFACE PRO 7

0 đ 16,500,000 đSurface Laptop Go

19,990,000 đ

Surface Book 3 13.5 inch Core i5 RAM 8GB SSD...

37,990,000 đ

Surface Pro X 2020 SQ2 RAM 16GB SSD 256GB

43,990,000 đ

Surface Pro X 2020 SQ2 RAM 16GB SSD 512GB

54,990,000 đ

Surface Book 3 13.5 inch Core i7 RAM 16GB SSD...

59,500,000 đ

Surface Book 3 15 inch Core i7 RAM 16GB SSD 256GB...

59,990,000 đ

Surface Book 3 13.5 inch Core i7 RAM 32GB SSD...

69,900,000 đ

Surface Book 3 13.5 inch Core i7 RAM 32GB SSD 1TB...

80,000,000 đ