Hub Type-C to 4 port USB

Thông tin: Hub Type-C to 4 port USB
Color: silver

LAPTOPG7.COM.VN™

LAPTOPG7.COM.VN™

LAPTOPG7.COM.VN™

LAPTOPG7.COM.VN™

LAPTOPG7.COM.VN™

 

 

 

Ẩn đánh giá chi tiết...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ẩn cấu hình chi tiết
Gửi bình luận với tên là
Gửi bình luận
Bạn có thể bình luận mà không cần đăng nhập