Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Cấu hình Gaming CHICKEN Mini 1660S

9,590,000 đ


Cấu hình Gaming TÍN AN 1650

10,920,000 đ


Cấu hình Gaming TÍN AN 3050

12,570,000 đ


Cấu hình Gaming AMD Outlet R3600

16,720,000 đ


Cấu hình Gaming CHICKEN MAGIC 4060

17,780,000 đ


Cấu hình Gaming STAR SEV7N 3060

18,070,000 đ


Cấu hình Creator-Gaming (CG) HYPERWORKS PRO

20,300,000 đ


Cấu hình Gaming CHICKEN Dinner 3060

20,490,000 đ


Cấu hình Gaming TA HORSEM4N 3070

23,990,000 đ


Cấu hình Gaming CHICKEN RAPTOR 4060TI

27,700,000 đ