Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

SWITCH 5 PORT DLINK DES-1005C

190,000 đ

Switch 5 Port TPLINK TL- SF1005D

210,000 đ

Switch TPLink TL-SF1008D

250,000 đ

SWITCH 5 PORT TP-LINK LS1005G

350,000 đ

SWITCH 5 PORT TPLINK TL-SG1005D

350,000 đ

Bộ mở rộng sóng Wifi TP-Link RE200 AC750

490,000 đ


SWITCH 16 PORT TP-LINK TL-SF1016D

530,000 đ

Switch Cisco 8P SF95D-08

540,000 đ

Switch D-Link DES-1016A

550,000 đ

Switch 8 port Gigabit TP LINK TL-SG1008D

560,000 đ

SWITCH 8 PORT TPLINK TL-SG1008D

560,000 đ

SWITCH 24 PORT TPLINK TL-SF1024D

980,000 đ

SWITCH 16 PORT TP-LINK TL-SG116

1,490,000 đ

SWITCH 16 PORT TPLINK TL-SG1016D

1,590,000 đ

SWITCH 24 PORT TPLINK TL-SG1024D

2,090,000 đ