Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

MÁY HUỶ GIẤY DSB FD-506M

1,890,000 đ


Máy hủy giấy BOSSER 180X gold

2,970,000 đ


MÁY HUỶ GIẤY BOSSER 220X

4,890,000 đ

Máy hủy giấy SHRED-ET C-22SL

4,950,000 đ