Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7104HGHI-F1

1,750,000 đ

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-7104TD4

2,180,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7104HQHI-F1/N

2,290,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7204HQHI-F1/N

2,670,000 đ

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-7104D4

2,680,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7108HGHI-F1

2,690,000 đ

Đầu Ghi 4 Kênh HD CVI Kbvision KX-8104D4

3,080,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-7108TD4

3,280,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7108HQHI-F1/N

3,690,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7204HUHI-F1/N

3,950,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-7108D4

3,990,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7208HQHI-F1/N

4,090,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7204HUHI-F2/N

4,390,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-8108D4

4,990,000 đ

Đầu Ghi 16 Kênh HD CVI Kbvision KX-7116D4

5,990,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7116HGHI-F1

6,040,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7116HQHI-F1/N

6,050,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7208HUHI-F1/N

6,240,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7208HUHI-F2/N

6,670,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7216HQHI-F1/N

6,930,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7216HQHI-F2/N

7,950,000 đ

Đầu Ghi 8 Kênh HD CVI Kbvision KX-8116D4

8,900,000 đ

Đầu Ghi HD TVI Hikvision DS-7216HUHI-F2/N

12,660,000 đ