Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

USB Lexar 32GB V400 -100MB/S chuẩn USB 3.0...

150,000 đ


USB 3.1 Sandisk CZ430 Ultra Fit 64GB

250,000 đ


USB 3.2 Kingston DTX 64GB

250,000 đ


USB 3.2 Kingston 128GB DT100G3

390,000 đ