Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Bộ Đàm KENWOOD TK 3320 PLUS

780,000 đ

Bộ Đàm Kenwood TK-3300

990,000 đ

Bộ Đàm KENWOOD TK568 PLUS

990,000 đ

Bộ Đàm Kenwood TK 3340

1,080,000 đ

Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola XiR P6600i VHF

1,690,000 đ