Nhà sản xuất
Mức giá
Kiểu sản phẩm
Sắp xếp

Nguồn/ Power Arrow 500W 24P (8 cm)

340,000 đ

Nguồn/ Power Arrow 650W 24P (12cm)

450,000 đ

Nguồn/ Power CM 350W Elite

570,000 đ

Nguồn/ Power CM 400W Elite

695,000 đ

Nguồn/ Power CM MWE 400W

890,000 đ

Nguồn/ Power CM Masterwatt Lite 500W

910,000 đ

Nguồn/ Power CM MWE 500W

910,000 đ

Nguồn/ Power CM B500W

910,000 đ

Nguồn/ Power 500W Coolermaster CM-Elite V3

915,000 đ

Nguồn/ Power CM 550W Elite

1,140,000 đ

Nguồn/ Power FSP Hydro 500W

1,570,000 đ

Nguồn/ Power CM B600W

1,620,000 đ

Nguồn / Power CM MWE Bronze 600W

1,630,000 đ

Nguồn/ Power CM Masterwatt Lite 600W

1,680,000 đ

Nguồn/ Power Acbel 500W I 90M

1,790,000 đ